Záchrana dat – datarecovery

Záchrana dat z pevných disků, počítačů, záznamových zařízení:

Ztratili jste data? Věnujeme se záchraně dat a to prakticky z čehokoliv.

Provádíme záchranu dat:

  • z pevných disků - SATA, IDE, SCSI, notebook 2,5"
  • z disků zapojených v raid polích
  • z paměťové karty (všechny druhy)
  • z flashky, diskety, disků CD a DVD

Nejčastější druhy poškození:

  • softwarové (formátování, smazaná data, po nákaze virem, přepsaná data)
  • mechanické poškození - (poškrábaná média, zlomená cd...)
  • výrobní vada - zadřené ložisku disku, vadná hlavička disku, porucha napájení)
  • požárem či povodní

Rychlost opravy:

Všechny opravy a servisní zásahy se snažíme provést přímo u zákazníka, případně v našem servisním středisku a to co nejrychleji s expresním předáním dat zákazníkovi.

U všech druhů poškození platí zásada: Poškozené zařízením či médiem nezkoušíme,ale ihned odpojíme od napájení, pak je největší možnost data znovu získat zpět.

Na zachráněná data se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů. Pokud není uvedeno jinak, jsou data po 48 hodinách od předání zákazníkovi nenávratně smazána. Na požádání je možno podepsat smlouvu o ochraně údajů nebo zachování obchodního tajemství.

Všechny úkony s expresní rychlostí a svozem do našeho servisního střediska zdarma...